Tag Archives: dầu tràm dùng cho bé

DẦU TRÀM DÙNG ĐƯỢC CHO TRẺ SƠ SINH KHÔNG?

Anh Vũ- Đà Nẵng nhắn tin hỏi mua tên miền

Dầu tràm có dùng được cho trẻ sơ sinh không? Bình thường, chúng tôi nhận được tin nhắn của các mẹ mua dầu tràm cho bé. Hôm nay đặc biệt hơn, lúc 7h30 sáng, chúng tôi đã nhận được tin nhắn của một bạn chuẩn bị lên chức bố vào …

Read More »