Tag Archives: cách thử dầu tràm nguyên chất

CÁCH THỬ DẦU TRÀM NGUYÊN CHẤT NHƯ THẾ NÀO?

Dầu tràm thoa vào vết muỗi đốt như thế nào

Bạn ra nhà thuốc mua dầu tràm cho con. Bạn nhân viên hỏi bạn lấy dầu tràm loại nào, loại A giá xx đồng, loại B tốt hơn yyy đồng. Bạn tin vào bạn nhân viên nên lựa chọn loại B, thực tế bạn cũng không biết sản phẩm B …

Read More »